Sämmilâš kulttuurärbivyevi ontologâlâš politiik

Sämmilâš kulttuurärbivyevi ontologâlâš politiik – Sämmilij tuotâvuođâi čyeldim

Kulttuurärbivyehi lii fáárust sämmilii siärváduvâst maaŋgânáál: argâpeeivi, siärvuslâš já siärváduv eellim vuáháduvâin, viäruin, áárvuin, merhâšuumijn já materiaallâš objektijn. Kulttuurärbivyehi puáhtá leđe muštâlus, kárvu teikkâ piivtâs, tiervâttemvyehi, oovdânpyehtimij häämih, main piirâs kovvejuvvoo teikkâ anotiŋgâ kiävtust teikkâ museonurâlduvvâst. Kulttuurärbivyehi lii meid eettisâš, vuoigâdvuođâlij já poolitlij vuáđđudmij čuosâttâhhân: ton miärušteleh já suojâleh jieškote-uvlágán sopâmušah já noormih sehe poolitliih ráhtuseh já diskuursah. Ovtâskâs ulmui já siärvusij eellim aargâ lasseen kulttuurärbivyehi iälá já uážžu jieškote-uvlágán merhâšuumijd meid taiđust, museost já siärvádâhlâš toimâmist, main siämmást huksejuvvoo sämmilâš historjá, tááláš já puátteevuotâ.

Mij lep täin luámádâs havváin perustum kulttuurärbivyevi maaŋgâlágánvuođâst – mij tutkâp, moin naalijn sämmilâš kulttuurärbivyehi lii sämmilâš siärváduvvâst. Maggaar sämmilâš maailmijd kulttuurärbivyehi mijjân liäkká jieškote-uvlágán vuáháduvâi já koskâvuođâi peht? Moin ereslágán vuovvijn taah tuođâlâšvuođah puovtâduvvojeh já maggaar poolitlâš já diskursiivilâš iävtui já váldudynamiikai vyelni toh šaddeh? Moh pyehtih leđe sämmiliih vyevih tarkkuđ já miäruštâllâđ kulttuurärbivyevi? Ađai havváin totkoo sämmilâš kulttuurärbivyevi lemin politiik tiettuu já taiđuu vuovvijn lasseen toid ovtâstitmáin.

%d bloggaajaa tykkää tästä: