Suomen Akatemian hanke: Árbi

Saamelaisen kulttuuriperinnön ontologinen politiikka

Suomen Akatemian rahoittaman monitieteisen tutkimushankkeen tarkoituksena on tuottaa uudenlaista ymmärrystä saamelaisesta kulttuuriperinnöstä ja sen kietoutumisesta alkuperäiskansaisuuden prosesseihin. Projektin teoreettinen lähtökohta rakentuu ontologisen moninaisuuden ajatukseen: kulttuuriperintö todellistetaan erilaisissa sosiaalisissa, kulttuurissa, oikeudellisissa ja poliittisissa käytännöissä, jotka rakentavat sen erilaisia maailmoja. Tutkimme kulttuuriperinnön todellisuuksien rakentumista erityisesti alkuperäiskansaistumisen ja dekolonisaation prosesseihin kytkeytyen saamelaisessa museossa sekä saamelaisessa poliittisessa ja taiteellisessa ajattelussa ja toiminnassa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää ja toteuttaa saamelaisista ajattelu- ja toimintatavoista kumpuavia tiedontuottamisen ja -esittämisen tapoja.

Hanke: 324427
1.9.2019-31.8.2023

%d bloggaajaa tykkää tästä: